Zapraszamy na Złoty Wykład

W środę, 6 czerwca, o godzinie 11.00 w Auli Błękitnej Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego odbędzie się spotkanie z prof. dr hab. Markiem Dziekanem – wybitnym antropologiem, arabistą, islamoznawcą, redaktorem naczelnym “Rocznika Orientalistycznego”.

Pan Profesor wygłosi wykład “Nauka i sztuka w kulturze islamu”

Serdecznie zapraszamy!

Biogram Gościa Złotych Wykładów:

Prof. zw. dr hab. Marek M. Dziekan, kierownik Katedry Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki Uniwersytetu Łódzkiego, pracuje także w Katedrze Arabistyki i islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem ponad 400 prac naukowych, popularnonaukowych i przekładów z języków arabskiego, rosyjskiego, niemieckiego i angielskiego. Wydał kilkanaście książek, w tym m. in. Arabia magica. Wiedza tajemna u Arabów przed islamem (1993), Symbolika arabsko-muzułmańska (1997), Irak. Religia i polityka (2005), Cywilizacja islamu w Azji i Afryce (2007), Dzieje kultury arabskiej (2008), Złote stolice Arabów. Szkice o współczesnej myśli arabskiej (2011) Dwa studia o poezji staroarabskiej (2012). W swoich badaniach zajmuje się głównie historią cywilizacji arabsko-muzułmańskiej, problematyką islamu klasycznego i współczesnego, antropologią kulturową świata islamu, myślą polityczną w islamie oraz islamem w Europie, w szczególności kulturą Tatarów polsko-litewskich. Członek Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN (wiceprzewodniczący), Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego (prezes), Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Union Europeenne des Arabisants et Islamisants, redaktor naczelny „Rocznika Orientalistycznego”, członek rad redakcyjnych polskich i zagranicznych czasopism naukowych (Słowacja, Hiszpania, Algieria).