Zapraszamy na wykład prof. Teresy Sołdry-Gwiżdż

Serdecznie zapraszamy na otwarte zebrania naukowe w Państwowym Instytucie Naukowym Instytut Śląski w Opolu (cykl Środy w Instytucie Śląskim), na którym dr hab., prof. UO Teresa Sołdra-Gwiżdż przedstawi wykład 30 lat socjologii opolskiej w III RP: nadzieje i rozczarowania.

Wykład połączony jest z prezentacją 83 tomu „Studiów Śląskich”, poświęconego pamięci dr Danuty Berlińskiej, pt. W poszukiwaniu tożsamości. Grupy mniejszościowe w Polsce i na Śląsku po 1989 roku .

Spotkanie odbędzie się 19 czerwca 2019 r., (środa) o godzinie 14.00 w siedzibie PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu
(ul. Piastowska 17, sala 201, II piętro).