Wyjazd na studia i praktyki w ramach Erasmus+ (2021/2022)

Biuro Nauki i Obsługi Projektów zajmujące się realizacją Programu Erasmus+ uprzejmie informuje o ogłoszeniu nowej rekrutacji na wyjazdy studentów na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022.
 
Termin rekrutacji i jej przebieg:
 
Rekrutacja potrwa od 15.03.2021 do 28.03.2021. 
 
Na naszej stronie internetowej www.erasmusplus.uni.opole.pl zamieściliśmy dokładną instrukcję rekrutacji dla studentów w języku polskim oraz angielskim, dlatego prosimy odsyłać studentów właśnie na naszą stronę jeśli będą mieli pytania z nią związane. Oto jak pokrótce będzie przebiegać rekrutacja:
  1. Studenci, aby wziąć udział w rekrutacji, będą musieli wypełnić wniosek wyjazdowy na studia/praktykę, wydrukować go, podpisać, a następnie dostarczyć do Państwa w formie elektronicznej (skan) lub papierowej, w celu jego akceptacji.
  2. Następnie po zakończeniu rekrutacji (do 31.03.2021) prosimy Państwa o dostarczenie do naszego biura wszystkich wniosków wyjazdowych, które otrzymacie Państwo od studentów w czasie rekrutacji wraz z Listą Nominacyjną i Kartą Oceny Aplikanta (dokumenty w załączeniu)Przypominamy, że zarówno na wnioskach wyjazdowych studentów jak i Listach nominacyjnych wymagana j
Lista wszystkich uczelni, z którymi dana jednostka ma podpisane umowy znajduje się na stronie:  www.erasmusplus.uni.opole.pl w zakładce Program Erasmus+/ Uczenie Partnerskie.