Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zaprasza studentów na bezpłatne szkolenie „Wolontariat europejski”, które odbędzie się 1 grudnia w godzinach 10:00 do 14:00 w siedzibie CENTRUM DIALOGU OBYWATELSKIEGO na ul. Koraszewskiego 7-9 w Opolu.

 

W trakcie szkolenia poruszone będą następujące tematy:

– Czym jest wolontariat europejski (EVS)?

– Gdzie szukać informacji o projektach?

– Jak zostać wolontariuszem?

– Co wolontariusz EVS może robić?

– Jakie wsparcie wolontariusz otrzymuje?

– Jakie są benefity płynące z udziału w EVS?

– Czy wolontariat europejski może wpływać na przyszłe życie zawodowe wolontariusza?

– Czym wolontariat europejski różni się od wolontariatu w kraju zamieszkania?

– Jakie wyzwania stoją przed wolontariuszem EVS?

 Szkolenie poprowadzi Agata Nassim – od 10 lat związana z organizacjami pozarządowymi. Doświadczenie w trzecim sektorze zdobywała, jako wolontariusz, następnie pracownik młodzieżowy, pracownik administracyjny i projektowy. W Semper Avanti zajmuje się wolontariatem międzynarodowym, projektami młodzieżowymi, społecznymi, międzykulturowymi i koordynacją obszaru ‘Młodzież i Tolerancja’.

Wypełniony formularz zgłoszenia można:

  • przesłać drogą elektroniczną – wolontariat@ocwip.pl
  • lub osobiście dostarczyć do siedziby Miejskiego Centrum Wolontariatu mieszczącego się w Centrum Dialogu Obywatelskiego przy ul.Koraszewskiego 7-9, 45-011 Opole. Zgłoszenia należy przekazywać p. Przemysławowi Parkitnemu.

Zgłoszenia przyjmowane są do 28 listopada.

Szkolenie finansowane jest ze środków Urzędu Miasta Opole w ramach zadania publicznego „Miejskie Centrum Wolontariatu”.