Sztuka podróżowania, czyli turysta w świecie kultury

Instytut Socjologii oraz opolski oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zapraszają na interdyscyplinarną konferencję “Sztuka podróżowania, czyli turysta w świecie kultury”, która odbędzie się 6 czerwca br w Opolu.

Nie jest tajemnicą, ani żadnym odkryciem, że muzeum z turystyką łączy więź. Ciekawym zagadnieniem pozostaje natomiast pytanie o charakter tej więzi, jej jakość i przyszłość. W płynnej, ponowoczesnej rzeczywistości konsumeryzmu zdaje się, że zarówno muzealnictwo, jak i turystyka redefiniują swoją relację to zbliżając, to oddalając się od siebie jednocześnie.
Chcemy się przyjrzeć jak przemysł turystyczny, a szczególnie turystyka kulturowa wpływa na muzeum (np. na jego codzienne praktyki, sposoby wystawiania, stosunek do nowych mediów) – czy stanowią szanse rozwoju (zyski ze sprzedaży biletów, promocja marki, szerzenie na większą skalę wiedzy na dany temat), czy raczej zagrożenie. Chcemy także spojrzeć na turystę (i turystykę!) jako odbiorcę treści muzealnych. Czy instytucje rzeczywiście wychodzą naprzeciw jego potrzebom? Czy wciąż są ważnym punktem na mapie atrakcji? Czego naprawdę od muzeum oczekuje turysta? Jak zmienia się jego spojrzenie na instytucje kultury na osi czasu (tak bogatej w przemiany społeczne, polityczne czy kulturowe).
Do udziału w konferencji zapraszamy przede wszystkim socjologów, kulturoznawców, antropologów, muzealników oraz innych przedstawicieli nauk społecznych zainteresowanych wyjaśnieniem więzi łączącej muzeum z turystyką.

 

 

Zgłoszenia na konferencję będą przyjmowane do 23 kwietnia br.