Socjologia w praktyce – konferencja w Urzędzie Marszałkowskim

Instytut Socjologii Uniwersytetu Opolskiego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz Wydziałem Zarządzania i Ekonomii Politechniki Opolskiej realizuje projekt badawczy dotyczący integracji imigrantów w województwie opolskim. Badania zostały zainicjowane przez Marka Witka, pełnomocnika ds. wielokulturowości w UMWO.

21 maja 2019 odbyła się konferencja naukowa pod hasłem „Diagnoza potrzeb i problemów związanych z integracją cudzoziemców w województwie opolskim.”

W konferencji wzięli udział przedstawiciele instytucji i firm z regionu działający w takich obszarach jak: rynek pracy, edukacja, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, bezpieczeństwo publiczne, kultura i religia oraz życie codzienne.

W ramach konferencji zaprezentowano podstawowe dane dotyczące cudzoziemców w województwie opolskim oraz doświadczenia związane z podejmowaniem działań służących integracji imigrantów. Ważną częścią konferencji będą prace w grupach warsztatowych z udziałem zaproszonych ekspertów i praktyków.

Konferencja otwiera wskazany projekt i służy:

– Analizie problemów związanych z integracją cudzoziemców w obszarach rynku pracy, bezpieczeństwa, edukacji, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, kultury i religii

– Poszukiwaniu rozwiązań w ww. obszarach.

Konferencja odbyła się w Sali Orła Białego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w godzinach 9-14.45.

Program konferencji w załączeniu.