Profilaktyka i ochrona życia psychicznego w województwie opolskim – badania socjologiczne

W czerwcu bieżącego roku we współpracy z  Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego przeprowadzone zostało badanie eksploracyjne poświęcone systemowi ochrony zdrowia psychicznego na Opolszczyźnie. Badanie zrealizowane zostało przez interdyscyplinarny zespół socjologów i psychologów: Marcina Deutschmanna, Karolinę Trościankę, Magdalenę Piejko-Płonkę, Michała Wanke i Dariusza Zaworę. 
 
Nasi pracownicy dr Magdalena Piejko-Płonka oraz mgr Marcin Deutschmann,  3 listopada podczas webinarium pt. “Profilaktyka i ochrona zdrowia psychicznego w województwie opolskim – perspektywa instytucjonalna”, zaprezentowali najważniejsze wyniki prowadzonych badań praktykom zaangażowanym w system ochrony zdrowia psychicznego na Opolszczyźnie. Wśród obecnych był również Wicemarszałek Województwa Opolskiego pan Roman Kolek. 
 
Celem badania było zidentyfikowanie mocnych i słabych stron systemu ochrony zdrowia psychicznego w województwie opolskim, a także określenie szans i zagrożeń jego rozwoju. 

Wśród badanych znalazły się osoby wchodzące w skład powołanej niedawno Opolskiej Rady Zdrowia Psychicznego oraz inne osoby związane ww. systemem. Wyniki badania zostały opisane w raporcie, który złożony został w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Badanie będzie kontynuowane w kolejnych miesiącach i latach.