Zachęcamy do zapoznania się z planami zajęć w semestrze letnim.

Zapisy na kursy w systemie USOS rozpoczną się 17 lutego o godz. 9.00 i potrwają do 18 lutego do godz. 17.00.

I licencjat:

  • Analiza krytyczna tekstu – zapisy do grupy 1 lub 2
  • Statystyka – zapisy do grupy 1 lub 2
  • Podstawy metodologii badań socjologicznych – zapisy do grupy 1 lub 2

II licencjat:

  • Przygotowanie i realizacja projektu badawczego – zapisy do grupy 1 lub 2
  • Proseminarium tematyczne – do wyboru zajęcia prof. A. Śliz lub prof. R. Geislera
  • Kurs kierunkowy II – każdy student wybiera jedną z dwóch propozycji: Socjologię kultury prof. A. Barskiej lub Konfesyjny aspekt współczesnych procesów migracyjnych prof. I. Babinova

III licencjat:

  • Socjologia w działaniu – zapisy do grupy 1 lub 2

I SUM

  • Seminarium magisterskie – do wyboru zajęcia prof. T. Sołdry-Gwiżdż, prof. K. Frysztackiego, prof. M.S. Szczepańskiego