Obowiązkowe szkolenie z przysposobienia bibliotecznego dla studentów pierwszych lat studiów licencjackich i uzupełniających magisterskich odbędzie w następujących terminach:

 

  • I licencjat – 14.10.2015, środa, 8.30-10.00, sala 102
  • I SUM – 20.10.2015, wtorek, 9.00-10.30, sala 102