Kursy ogólnouczelniane w Instytucie Socjologii

Na głównej stronie Instytutu Socjologii oraz w Menu w zakładce Student (górny prawy róg) znajduje się informacja na temat prowadzonych w Instytucie Socjologii w semestrze letnim 2017/2018 kursach ogólnouczelnianych. Jest tam też informacja o datach pierwszych zajęć. Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z informacjami.