Konkurs dla artystek i artystów!

Zapraszamy młodych artystów i artystki do wzięcia udziału w konkursie ANEKS, organizowanym przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu!

Celem Konkursu jest pokazanie najnowszych i najbardziej wartościowych projektów w zakresie sztuk wizualnych, tworzonych przez młodych mieszkańców Opolszczyzny. W Konkursie mogą wziąć udział osoby dorosłe do 35 roku życia. Warunkiem udziału w Konkursie jest miejsce zamieszkania na terenie Województwa Opolskiego (np. meldunek, miejsce narodzin, pobyt tymczasowy – miejsce pracy, bądź studiowania- obecnie, bądź w przeszłości).

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie koncepcji autorskiej wystawy dedykowanej Galerii Aneks GSW (Opole, pl. Teatralny 12). Zgłaszany projekt powinien powstać z myślą o jego realizacji w pierwszej połowie 2021 roku.

Zgłoszenia należy dostarczyć na adres mailowy: adelakropiowska@galeriaopole.pl  do dnia 7.12.2020 roku, z dopiskiem w tytule maila: ANEKS.

Szczegóły, karta aplikacyjna na stronie: https://bit.ly/2SLBwwb