aplikuj

KARIERA I KOMPETENCJE. Czym można się zajmować po ukończeniu studiów z socjologii?

Ukończenie socjologii – bez względu na wybrany moduł kształcenia – pozwoli Ci zajmować się:

 • samodzielnym realizowaniem badań jakościowych i ilościowych w terenie przy wykorzystaniu najnowszych metod i narzędzi, w tym narzędzi internetowych;
 • badaniami internetu, badaniami użyteczności stron, e-marketingiem oraz analizą mediów społecznościowych i blogosfery;
 • prowadzeniem własnej działalności badawczej, przede wszystkim w branży badawczej, analitycznej i szkoleniowej;
 • projektowaniem kampanii społecznych i przekazów reklamowych;
 • dziennikarstwem społecznym, tworzeniem treści, nie tylko w obszarze badawczym, ale także w roli influencera i komentatora m.in wydarzeń społecznych, politycznych czy kulturalnych;
 • prowadzeniem badań w ramach projektów finansowanych ze środków europejskich, ale także pozyskiwaniem takiego dofinansowanie (przygotowywanie wniosków i aplikacji);
 • prowadzeniem szkoleń z zakresu badań społecznych, metod analizy danych, korzystania z narzędzi cyfrowych w pracy dydaktycznej i badawczej, komunikacji z klientem;
 • zarządzaniem zespołem ludzi i ich pracą, czy to w działach HR (Human Resources) firm i instytucji publicznych, czy w zespołach projektowych, stowarzyszeniach, albo we własnej firmie;
 • prowadzeniem procesów rekrutacyjnych i rozwijaniem wewnętrznych narzędzi rekrutacyjnych i projektowaniem rozwiązań usprawniających proces rekrutacji;
 • wspieraniem menedżerów i pracowników w pracy nad ulepszeniami mającymi na celu budowaniu satysfakcji i pozytywnych doświadczeń klientów oraz opracowywaniem szkoleń i warsztatów dla pracowników z zakresu satysfakcji i doświadczenia klientów;
 • wykonywaniem analiz rynkowych i marketingowych na potrzeby strategii sprzedażowych, reklamowych dóbr i usług, w tym np. badań dotyczących satysfakcji i doświadczeń klientów;
 • wykonywaniem badań opinii publicznej zlecanych m.in przy okazji wyborów parlamentarnych czy samorządowych;
 • współpracą z instytucjami kultury (muzea, teatry, galerie i centra sztuki, ośrodki i domy kultury, instytucje filmowe i uczelnie artystyczne) i realizowaniem badań, działań edukacyjnych i społecznych z obszaru kultury i dziedzictwa kulturowego;
 • projektowaniem i realizowaniem działań edukacyjnych skierowanych do różnych osób: dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów, niepełnosprawnych, obcokrajowców, imigrantów, uczniów, nauczycieli, przedsiębiorców itd.; edukacja, aktywność społeczna, zaangażowanie, socjoterapia – to mogą być obszary Twojej zawodowej działalności;
 • diagnozowaniem problemów związanych z wielokulturowością, także w wymiarze etnicznym i narodowym, a następnie na podstawie wyników badań projektowaniem strategii i polityk dotyczących np. integracji imigrantów, równości płci, pomocy społecznej, ochrony życia i zdrowia i inne;
 • przygotowywaniem i realizowaniem strategii rozwiązywania problemów dotyczących różnych społeczności i grup (np. seniorów, młodzieży, samotnych rodziców, bezrobotnych, niepełnosprawnych, obcokrajowców, uczniów i nauczycieli, ośrodków terapeutycznych, mniejszości narodowych i etnicznych, subkultur i innych);

Kompetencje analityczne określane są jako kompetencje jutra, co oznacza, że ukończenie studiów socjologicznych pozwoli z powodzeniem odpowiadać na potrzeby zmieniającego się rynku pracy.

Ukończenie naszych studiów pozwala zdobyć i rozwinąć: krytyczne myślenie, myślenie kreatywne, zarządzanie wiedzą i analizowanie informacji, otwartość i gotowość do samodzielnej pracy, rozwijania umiejętności i pracy w zróżnicowanym kulturowo środowisku. Nie boimy się zmian, wychodzimy im naprzeciw!

aplikuj

WIEDZA I ROZWÓJ. Jak pomagamy zdobyć doświadczenie zawodowe?

Praktyki, staże, szkolenia, kariera – rozwijamy kompetencje i umiejętności

 

Już w czasie studiów damy Ci możliwość zdobycia doświadczenia:

 •  na praktykach i stażach zawodowych – także zagranicznych –
 • oraz podczas szkoleń i warsztatów rozwijających umiejętności związane z zarządzaniem własną karierą, kierowaniem zespołem, komunikacją interpersonalną, kreatywnym myśleniem, używaniem mediów społecznościowych w badaniach społecznych, wykorzystywaniem specjalistycznego oprogramowania do prowadzenia analiz ilościowych, jakościowych, a także wizualizowania wyników badań.

Współpracujemy z Akademickim Centrum Karier , żeby już w czasie studiów przygotowywać naszych studentów i studentki do aktywności zawodowej.

Zajrzyj na stronę Akademickiego Centrum Karier UO i profil na Facebooku, zobacz jak wiele szkoleń, ofert praktyk i pracy jest skierowanych właśnie do studentów i studentek.

 

Myślisz o wyjeździe za granicę w czasie studiów? Interesują Cię Włochy, Grecja, Czechy, Francja, Norwegia, a może Portugalia? Umożliwimy Ci podjęcie studiów w ramach wymiany na jednej z wielu zagranicznych uczelni, z którymi stale współpracujemy. Możesz także sprawdzić, jak wyglądają studia z socjologii na innej uczelni w kraju wyjeżdżając na semestr bądź na rok w trakcie studiów. Wymiana jest możliwa dzięki programowi Erasmus Plus oraz MOST, które intensywnie rozwijamy w Instytucie Socjologii.

Zajrzyj na stronę organizacji Hello! hello.uni.opole.pl – znajdziesz tam relacje z wyjazdów zagranicznych studentów i pracowników.

 

 

STUDIA SOCJOLOGICZNE. Czego uczymy na socjologii?

diagnoza – poszukiwanie rozwiązań – odpowiedzialność – kreatywność

 

Na socjologii uczymy się przede wszystkim, w jaki sposób prowadzić badania społeczne dotyczące bardzo różnych tematów, na przykład takich jak: kultura organizacyjna firm, konsumpcja, zakupy, czas wolny, zdrowie i choroba, wierzenia, miłość i intymność, ochrona środowiska, lęki i obawy, moda, współpraca międzynarodowa, mniejszości narodowe i etniczne, turystyka, rozwój miast i wsi, czytelnictwo, korzystanie z nowych mediów.

Dowiesz się, jakich metod można użyć do zebrania potrzebnych danych. Pokażemy Ci, że dzisiaj specjalista ds. badań i analityk to profesja wymagająca wiedzy na temat różnych sposobów gromadzenia informacji, przetwarzania ich i wyciągania wniosków.

Na socjologii sięgamy także do innych dziedzin wiedzy, dlatego uczymy podstaw psychologii, prawa, ekonomii czy politologii. Nasi studenci zdobywają także podstawowe umiejętności wykorzystania cyfrowych narzędzi i technik edycji grafiki rastrowej oraz edycji i montażu wideo (np. Adobe Photoshop). Uczą się, jak używać specjalistycznego oprogramowania do analizowania danych i wizualizowania wyników badań (SPSS, Atlas.TI, LimeSurvey, Gephi i inne).

 

Badania internetowe – Badania rynkowe – Problemy społeczne

W Instytucie Socjologii Uniwersytetu Opolskiego prowadzimy studia pierwszego i drugiego stopnia. Studia licencjackie trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, co jest równoznaczne z posiadaniem wyższego wykształcenia.

Znając i rozumiejąc wyzwania współczesnego rynku pracy oraz oczekiwania przyszłych pracodawców pod koniec pierwszego roku studiów masz możliwość wyboru ścieżki kształcenia. Kierując się swoimi zainteresowaniami i planami na przyszłość możesz wybrać:

 • socjologię w zakresie badań internetowych

Jeśli interesujesz się internetem i nowymi technologiami to blok tematyczny „Badania internetowe” jest przygotowany właśnie dla Ciebie. Pokażemy Ci, jak wykorzystujemy nowe technologie w praktyce badawczej oraz jak można badać i analizować wirtualną rzeczywistość. Dowiesz się, co socjolog może powiedzieć o świecie na podstawie Big Data. Podpowiemy Ci także, w jaki sposób wyszukiwać wiarygodne informacje w Internecie oraz dlaczego warto spojrzeć krytycznym okiem na media społecznościowe.

Wybrane kursy: Netnografia, Media społecznościowe, Wprowadzenie do Big Data, Przygotowanie i realizacja projektu badawczego z zakresu badań internetowych.

 • socjologię w zakresie badań rynkowych

Jeśli interesujesz się marketingiem, ekonomią, funkcjonowaniem firm i organizacji to blok tematyczny „Badania rynkowe” jest dla Ciebie. Dynamiczny rozwój firm badawczych w Polsce i na świecie sprawia, że cały czas poszukiwani są specjaliści ds. badań rynku, opinii publicznej i marketingu. Pokażemy Ci, dlaczego prowadzenie badań rynkowych jest tak ważne dla powodzenia przedsięwzięć biznesowych. Nauczymy Cię, jak zaprojektować i przeprowadzić takie badania. Przekonamy Cię, że wiedza socjologiczna jest również niezbędna na etapie interpretowania wyników badań, na przykład podczas projektowania strategii rozwoju firm czy strategii wizerunkowych i komunikacyjnych. Badania socjologiczne są stosowane także w procesie budowania marki – nauczymy Cię, co to znaczy, że branding powinien się opierać na wynikach badań. Będziemy także poszukiwali kreatywnych, nowych sposobów rozwiązywania problemów marketingowych.

Wybrane kursy: Przedsiębiorczość, Socjologia organizacji, Zarządzanie projektami, Przygotowanie i realizacja projektu badawczego z zakresu badań rynkowych.

 • socjologię w zakresie problemów społecznych

Jeśli lubisz i chcesz pomagać ludziom i nie uciekasz od trudnych spraw to blok tematyczny „Problemy społeczne” jest dla Ciebie. Nauczymy Cię, jak umiejętnie diagnozować i wyjaśniać współczesne problemy społeczne (takie, jak ubóstwo, bezrobocie, przemoc, przestępczość, nadużywanie alkoholu czy narkotyków). Pokażemy Ci, w jaki sposób badać i interpretować globalne i lokalne problemy społeczne, będziemy poszukiwali ich przyczyn oraz wspólnie zastanowimy się nad sposobami ich rozwiązania. Odpowiedzialna postawa badacza, szczególnie w tak delikatnym temacie, jak problemy społeczne, wymaga by na bieżąco poddawał ocenie swoje działania – dlatego zapoznamy Cię z wieloma narzędziami do ewaluacji. Ewaluacja pozwala modyfikować i udoskonalać nasze przedsięwzięcia, aby osiągnąć zamierzony cel.

Wybrane kursy: Action-research, Socjologia problemów społecznych, Organizacje pozarządowe, Przygotowanie i realizacja projektu badawczego z zakresu problemów społecznych.

 

 

DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKA. Jak można rozwijać pasje i zainteresowania w czasie studiów?

Chcesz działać w Kole Naukowym? Myślisz o zaangażowaniu się w Samorząd Studencki? Chcesz zobaczyć, jak wygląda praca w rozgłośni radiowej albo w telewizji studenckiej? A może ważną częścią Twojego życia jest sport, muzyka, teatr i sztuka?

Wiemy, że pasje i zainteresowania są dla Ciebie ważne, dlatego pokażemy Ci, gdzie na Uniwersytecie, ale i w Opolu możesz je rozwijać. W czasie studiów możesz dołączyć do osób, które działają w Studenckim Kole Naukowym Socjologów, Samorządzie Studenckim, Telewizji studenckiej SETA, rozgłośni radiowej Radiosygnały, Gazecie Studenckiej i innych organizacjach. Zachęcimy Cię do korzystania z bogatej oferty zajęć teatralnych, muzycznych, tanecznych, artystycznych i sportowych Studenckiego Centrum Kultury i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. W ciągu roku odbywają się różne akcje społeczne, w które śmiało można się angażować. Nasz Instytut współpracuje z fundacjami i instytucjami, które działają w obszarze wykluczenia społecznego, niepełnosprawności, aktywności obywatelskiej, równości płci, bezdomności, ochrony środowiska i edukacji.

W Instytucie Socjologii utworzyliśmy Socjolab, czyli studio badań empirycznych, w którym nasi studenci i studentki mogą korzystać ze sprzętu i oprogramowania prowadząc swoje własne badania, jak i we współpracy z pracownikami Instytutu. Socjolab to miejsce pracy, spotkań, ale też odpoczynku między zajęciami. W Socjolabie narodził się pomysł na organizację Hello! oraz Buddy Program, które są przestrzenią współpracy i wsparcia studentów z zagranicy. Socjologowie zainicjowali taką formę wsparcia pokazując, że socjologia aktywizuje studentów do działania, uczy obycia i wiedzy oraz pracy w różnorodnych grupach, z osobami z różnych kręgów kulturowych. To bardzo ważna umiejętność, na którą kładziemy nacisk zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich.

 

 

Jeżeli masz pytania, potrzebujesz skonsultować z nami swoje wątpliwości związane z wyborem kierunku studiów, prosimy o kontakt. Możesz przyjść do nas, zadzwonić albo napisać:

 

Instytut Socjologii Uniwersytetu Opolskiego, ul. Katowicka 89, 45-061 Opole,
tel. +48 77 452 74 80
e-mail: socjologia@uni.opole.pl

Studia licencjackie można kontynuować na 2. stopniu, czyli uzupełniających studiach magisterskich na kierunku socjologia. Absolwenci studiów 2. stopnia posiadają tytuł naukowy magistra socjologii.

Jak rozpocząć studia licencjackie?

         • studia stacjonarne (dzienne) – limit: 15 miejsc
         • czas trwania: 3 lata
         • wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

JAK PUNKTUJEMY?

        • Kandydaci z „nową maturą”:
        1. Język polski
         • część pisemna matury: rozszerzony – 0,4 pkt; podstawowy – 0,25 pkt.
        2. Język obcy
         • część pisemna matury: rozszerzony – 0,2 pkt; podstawowy – 0,12 pkt.
        3. Przedmiot do wyboru (dowolny przedmiot zdawany na maturze)
         • część pisemna matury: rozszerzony – 0,4 pkt; podstawowy – 0,25 pkt.

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.

 • Kandydaci ze „starą maturą”:
 1. Język polski
  • część pisemna matury – 0,4 pkt.
 2. Język obcy
  • część pisemna matury – 0,2 pkt;
  • ocena końcoworoczna – 0,1 pkt.
 3. Przedmiot do wyboru (dowolny przedmiot zdawany na maturze)
  • część pisemna matury – 0,4 pkt;
  • ocena końcoworoczna – 0,2 pkt.

Ocenę końcową z danego przedmiotu uwzględniamy kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.
Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym będą przyjmowani bez postępowania kwalifikacyjnego.

Jak rozpocząć studia magisterskie?

 • studia stacjonarne (dzienne) – limit: 15 miejsc
 • czas trwania: 2 lata
 • wymagania kwalifikacyjne: konkurs dyplomów

JAK PUNKTUJEMY?

 • Ocena z dyplomu ukończenia studiów 1. stopnia – 1 pkt.
 • Przy jednakowych ocenach w konkursie dyplomów dodatkowym kryterium będzie średnia wszystkich ocen ze studiów pierwszego stopnia (na podstawie suplementu lub indeksu).

Przyjmujemy kandydatów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunkach:

 • Socjologia,
 • Politologia,
 • Pedagogika,
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
 • Etnologia,
 • Europeistyka,
 • Stosunki międzynarodowe,
 • Ekonomia,
 • Nauki o rodzinie,
 • Polityka społeczna,
 • Praca socjalna,
 • Promocja zdrowia,
 • Zarządzanie,
 • Kulturoznawstwo,
 • Filologia.
Przydatne linki

Uniwersytet Opolski

Rekrutacja

Studia

    • Stypendia – wszystkie informacje dotyczące stypendiów naukowych, socjalnych itp.
    • ECTS – informacje na temat Europejskiego Systemu Transferu Punktów.
    • Information for foreign students – informacje o zasadach studiowania na Uniwersytecie Opolskim dla cudzoziemców.

Kampus Uniwersytetu Opolskiego

Niepełnosprawni