Egzamin pisemny przeprowadzi dr Jarosław Marciniak i odbędzie się on w dniu 26.02.2016 godz. 10.30 sala 3.15,Wydział prawa i adm.  Kurs kończy się zaliczeniem na ocenę.