Goście z Kazachstanu u studentów Designu i Komunikacji Społecznej

5 grudnia br. odbyło się spotkanie studentów kierunku Design i Komunikacja Społeczna Uniwersytetu Opolskiego oraz studentów socjologii z Gumilov State Nursultan w Kazachstanie, którzy przybyli do Polski na zaproszenie Uniwersytetu Opolskiego w ramach umowy bilateralnej.

Celem spotkania było wzajemne poznanie i zaprezentowanie choćby fragmentów swoich kultur narodowych. Polscy studenci zaprezentowali gościom popularne w Polsce tańce (poloneza i belgijkę), zwyczaje andrzejkowe oraz stroje ludowe.

Z największym entuzjazmem kazachskich gości spotkała się nauka poloneza. Taniec tak spodobał się zagranicznym studentom, że poprosili o pokazanie jeszcze innego tańca. Studenci z Polski wybraliśmy znacznie żywszą belgijkę, której nauka również sprawiła sporą przyjemność kazachskim gościom.

Pod koniec spotkania Kazachowie pokazali gospodarzom niewielką część swojej kultury. Polacy obejrzeli transmisję koncertu podczas którego około stu ludzi grało na dombrze – przypominającym gitarę instrumencie narodowym Kazachów. Goście przedstawili także postać niezwykłego, młodego kazachskiego piosenkarza i multiinstrumentalisty Dimasha Kudaibergena, którego głos ma zakres 6 oktaw.

Kolejnego dnia – 6 grudnia – polscy studenci zaprosili swoich gości oraz studentów kierunku Intercultural Communication na spacer po Opolu.