Absolwenci

Obserwacja trendów w nowoczesnych gospodarkach pozwala na przewidywanie, że wraz z rozwojem polskiej gospodarki będzie rosło zapotrzebowanie na wykształconych socjologów, dysponujących wiedzą, która umożliwia rozumienie współczesnego świata i analizowanie zachodzących w nim zjawisk. W efekcie powstaną nowe rynki pracy dla osób kreatywnych, specjalizujących się w rozwiązywaniu problemów i szukaniu innowacyjnych rozwiązań.

Nasi absolwenci znajdują pracę przede wszystkim w trzech obszarach: administracji, biznesie i III sektorze (organizacjach pozarządowych). W administracji samorządowej znajdują zatrudnienie głównie w wydziałach spraw obywatelskich, organizacji, edukacji, projektów europejskich, promocji także w ośrodkach pomocy społecznej i urzędach pracy. Obok instytucji samorządowych można dodać jeszcze instytucje rządowe bądź publiczne jak urząd wojewódzki, oddziały ZUS, NIK, policja, szkolnictwo. Sektor biznesu zatrudnia absolwentów socjologii w różnych sferach, między innymi w ośrodkach badania opinii publicznej, firmach badań marketingowych i agencjach reklamowych. Wreszcie III sektor, sektor organizacji pozarządowych, który w Polsce stanowi rozwijający się rynek pracy potrzebuje wrażliwych i obrotnych socjologów. Absolwenci socjologii znając zasady funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, społeczności lokalnej, ekonomii społecznej, potrafią wykorzystać zasoby i znaleźć dla siebie i innych miejsca pracy w organizacjach pozarządowych czy fundacjach różnych obszarów, a przy okazji realizować ważne cele społeczne. Oprócz tych trzech obszarów, nasi absolwenci realizują się zawodowo zakładając własne firmy bądź decydując się na karierę naukową. Wykształcenie socjologiczne daje wiele możliwości, które pomagamy dostrzec i wykorzystać już w czasie studiów.

Zachęcamy studentów aby dołączali do Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, który działa przy instytucie. To nasza branżowa organizacja, w której młodzi adepci socjologii mają okazję budować swoją sieć profesjonalnych znajomości.