Rejestracja na kursy ogólnouczelniane

Rejestracja na kursy ogólnouczelniane

Uwaga! Ruszają zapisy na kusy ogólnouczelniane realizowane  w semestrze zimowym 2017/18. Terminy rejestracji to: ·        I termin: 8–10 maja 2017 ·        II termin: 15–18 maja 2017 ·        III termin: 29–31 maja 2017 (indywidualna u Koordynatora Kierunkowego)....